14.01.2010

Değerleme Uzmanları Birliği 30 Nisan’da toplanıyor!!!!

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin İlk Genel Kurul Toplantısına Çağrı: Bilindiği üzere tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü, 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Birlik’in ilk genel kurul toplantısı 30 Nisan 2010 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin diğer bilgiler yapılacak ek çağrı ile ayrıca duyurulacaktır. Bu kapsamda Kurulumuza yapılacak Birlik üyelik başvuruları 01 Mart 2010 tarihine kadar kabul edilecek bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise yasal organları oluştuktan sonra sonuçlandırmak üzere Birlik’e gönderilecektir. ( SPK; 15.01.2010 tarihli haftalık bülteni )