Şirket Profili

Gayrimenkul değerlemesi konusunda tecrübeli ve eğitimli uzman kadro ile Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında gayrimenkul değerleme hizmeti verilmektedir.

LİDEBİR- Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği’nin kurucu üyelerinden olan şirketimizdeki mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı, uçak mühendisi, ekonomist, işletmeci vasıflarına sahip, şirket bünyesinde ve sözleşmeli olarak hizmet alınan Değerleme Uzmanları; aynı zamanda DUD (Değerleme Uzmanları Derneği) üyesidir.

Değerleme hizmetinde IVS International Valuation Standards ( Uluslar arası Değerleme Standartları ) ve EVS European Valuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları) kriterlerine uyulmaktadır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun ( SPK ) Seri VIII No:35 sayılı tebliği uyarınca “ Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri “ listesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 27.01.2011 tarih ve 4030 sayılı kararı uyarınca “Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer almakta olup, Değerleme Uzmanları; SPK (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu) lisansına sahip ya da lisans alma aşamasındadır.