Hizmet Bedeli

Değerleme hizmet bedelleri; hazırlanan değerleme raporu sonucu oluşan değerleme tutarı yerine, işe başlanmadan önce, değerlemesi yapılacak gayrimenkullerin cinsi, özellikleri ve buna bağlı olarak hizmetin verilmesi aşamasında harcanacak emek/zaman ölçü alınarak belirlenmektedir. Bu durumda değerleme hizmetini alacak kişi/kuruluşlar hizmete başlanması aşamasında, ödeyecekleri bedeli bilebilmektedirler.