Hizmet Şekli

Değerleme raporlarında, 3 ana yöntem olan maliyet yaklaşımı, gelir kapitalizasyonu yaklaşımı ve emsal değeri yaklaşımından, değerleme konusu taşınmaz için uygun görülen yöntemler seçilerek piyasa değerine ulaşılmaktadır.

Değerleme raporu; taşınmazın yerinde tespiti, hukuki durum incelemesi (imar, mülkiyet, kısıtlılık halinde ilgili birimler), pazar analizi, taşınmazın mevcut durumuna uygun değerleme yönteminin seçimi ve bu yöntem/yöntemlerin uygulanması sonucu ‘’Gerçek Değer’’e ulaşılması aşamaları sonucunda oluşmaktadır.

Gayrimenkul danışmanlığı kapsamında; fizibilite raporları, pazar araştırmaları, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi, vb. konularda hizmet verilmektedir. Değerleme raporları; İstanbul il sınırları içinde 2 iş günü, diğer iller için maksimum 4 iş gününde teslim edilmektedir. ( Büyük ölçekli taşınmazlar, özel projeler ve danışmanlık uygulamalarında teslim süresi karşılıklı belirlenmektedir. )

Gayrimenkul değerleme hizmeti verilen kurum ve kişilere ait her türlü belge ve bilgi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:35 sayılı Tebliği uyarınca, gizlilik prensibi gereği “ticari sır” olarak korunmaktadır.